Redakcja "Przeglądu Komunalnego" zaprasza na WEBINARIUM:

Dezynfekcja przestrzeni publicznej

Webinarium, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia.
Podane dokładnie w tej samej formie jak podczas warsztatów stacjonarnych.

piątek, 22 maja, godz. 9.00

Niemal cztery godziny wiedzy

Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

Brak kosztów przejazdu

Wygoda i bezpieczeństwo

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. Po każdym module lekcji, będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącym,
w formie zadania pytań "na żywo"

6. W czasie trwania lekcji istnieje możliwość zadania pytania,
jednak odpowiedzi będą udzielane w przerwie

Szkolenie online - krok po kroku

Chcesz wiedzieć więcej o systemie BDO? Zapisz się na nasz newsletter aby być na bieżąco

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Koszty udziału w webinarium

199 zł netto + VAT

244,77 PLN brutto

BEZPŁATNIE

Dla dla jednostek samorządu terytorialnego


Korzyści z uczestnictwa w warsztatach

  • przedstawimy szczegółowe przepisy dotyczące dezynfekcji przestrzeni publicznej oraz ewentualne sankcje w tym obszarze
  • wskażemy jak efektywnie zorganizować walkę z wirusem w przestrzeni publicznej
  • zaprezentujemy przykłady miast gdzie zrealizowano odkażanie przestrzeni publicznej
  • poinformujemy też o możliwościach oczyszczania pojazdów komunikacji publicznej
  • pokażemy skuteczne preparaty oraz technologie służące do dezynfekcji
  • omówimy koszty związane z odkażaniem miast

Adresaci warsztatów

  • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
  • Reprezentanci spółek komunalnych
  • Przedsiębiorstwa dostarczające środki i inne niezbędne wyposażenie potrzebne do dezynfekcji miast
  • Firmy zajmujące się odkażeniem przestrzeni publicznych

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej.

PROGRAM

8.00 – 9.00 Logowanie i rejestracja uczestników

9.00 – 9.10 Powitanie gości, Piotr Talaga , redaktor naczelny wydawnictw

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

10.00 – 10.30 Dezynfekcja po krakowsku, czyli działania realizowane przez MPO Kraków
Jacek Sobczyk, dyrektor zakładu oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie

11.05 – 11.20 Zabezpieczenie obiektów, organizacja działań i profilaktyka w transporcie miejskim podczas pandemii, Sebastian Mendlewski , MPK Poznań

11.20 - 11.30 Oczyśćmy swoją przestrzeń! Systemy dezynfekcji „ STORM” oraz „ RAVO 5 iSeries SWASHER”, Paulina Broź, Centrum Sprzętu Komunalnego HSTC

9.10 – 9.40 Procedury zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego związane z utrzymaniem czystości podczas pandemii koronawirusa

Anna Kamińska, dyrektor, Departament Higieny Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny

10.30 – 10.50 Efektywna walka z wirusem w przestrzeni publicznej Kielc, Agata Binkowska, dyrektor Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Urząd Miasta Kielce

11.30 - 11.50 Bezpieczne miasto. Metody i środki stosowane w Lublinie w celu zwalczania COVID-19, Ludwika Stefańczyk, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Lublin, Iwona Brankiewicz, kierownik ds. utrzymania zieleni miejskiej poza pasem drogowym, Urząd Miasta Lublin

09.40 – 10.00 Organizacja utrzymania czystości podczas pandemii na ulicach miasta
Marcin Skwierawski, zastępca prezydenta Sopotu

12.10 - 13.00 Pytania do prelegentów

10.50 – 11.05 Skuteczne odkażanie miejskich tramwajów i autobusów na przykładzie MPK Poznań
Piotr Stachowiak, MPK Poznań

11.50 - 12.10 Jak Sosnowiec walczy z koronawirusem w przestrzeni miejskiej? Adrian Chmielewski, Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

Prowadzący warsztaty

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

Włodzimierz Głowacki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Głowacki i Wspólnicy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze projektów m.in. związanych z informatyzacją różnych obszarów działalności gospodarczej. Uczestniczył w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gospodarki odpadami. Obok prawa własności przemysłowej i obsługi inwestycji zajmuje się prawem kontraktów. Jest arbitrem domenowym w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitrem domenowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.


Joanna Basińska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, mediator. Główny obszar jej zawodowych zainteresowań skupia się wokół zagadnień związanych z obsługą prawną inwestycji infrastrukturalnych, w tym w formule PPP. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewnia pomoc prawną w postępowaniach sądowych związanych ze składowaniem, magazynowaniem oraz odzyskiem odpadów. Sporządza analizy i opinie prawne. Doradza w tematyce prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi, administracyjnymi oraz powszechnymi.


Rita Świętek, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarowania odpadami, prawa zamówień publicznych oraz problematyce inwestycji infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza w tematyce PPP w sektorze gospodarki odpadami, zapewnia wsparcie w zakresie działalności RIPOK oraz w przedmiocie przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń, koncesji czy licencji. Autor publikacji nt. problematyki komunalnej.


dr Adrian Sypnicki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, a także postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.


Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Naukowo zajmuje się również telemedycyną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Ekspert Akademii Wspólnoty.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor S.A. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie on-line - 24 marca 2020

Przeszkoliliśmy z BDO ponad 1000 osób!

Partner warsztatów

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807